user_mobilelogo

 

Tieto roky môžeme charakterizovať ako zlatý vek LO TJ Jasná. V ČSSR začínajú vznikať útvary talentovanej mládeže a nový systém pretekania.

V roku 1971 sústredené úsilie LO – TJ Jasná vyústilo do vynikajúcich umiestnení družstva dospelých (3+2) v celoštátnej I. lige hlavne zásluhou D. Matošovej, Šebestovej, A. Droppovej.

V tom roku sa profesionálnym trénerom LO TJ stáva P. Ftorek, ktorý okolo seba sústredil viacerých obetavých dobrovoľných trénerov (Š. Hošala, M. Krajčí, J. Krajčí, J,.Chrapčiak, E. Mareček). Zverenci individuálne trénovali v lete aj v zime v príslušných TJ (Boca, Z. Poruba, Ružomberok). V tréningovej príprave sa začali praktizovať spoločné letné aj zimné viacdenné sústredenia.

Využívala sa každá možnosť tréningov na snehu i mimo pretekovej sezóny (Žiarska dolina, Pod Rysmi, Zmrzlá dolina, Dereše). Za tým účelom bol zostrojený i vlastný motorový prenosný vlek.

V sezóne 1971/72 družstvo dospelých tvorili: M. Šlachta, P. Reitmayer, J. Mikuláš, M. Weiner, Vl. Zajden, A. Droppová, D. Matošová. Družstvo dorastu: T. Lehotský, P. Ferenčík, bratia Trégerovci, J. Gažík, M. Mikuláš, E. a D. Kupčová, J. Gromová, J. Jurkovičová, S. Bartoneková.

V sezóne 1971/72 sa dospelí umiestnili na 4. a 1972/73 na 3.mieste zo 17 celoštátnych družstiev. D. Matošová, A. Droppová, P. Reitmayer boli v A-družstve reprezentantov ČSSR. A.Droppová získala celkove 7. miesto v Európskom pohári. Výsledky žiackych družstiev sa v čase I. ligy dospelých významnejšie nehodnotili.

 

1 - reprezentantka A.Droppová; 2 - reprezentant P. Reitmayer; 3 - prvé vozidlo LO; 4 - Tatra 805 s trénerom Kmeťom

 

V roku 1973 vznikajú „Školské športové strediská“ (ŠŠS), kde sa sústredili najlepší žiaci z Liptova. Začínajú sa formovať i predžiacke družstvá – prípravky.

V roku 1974 v TJ Jasná súťažilo družstvo dospelých (6+4), družstvo dorastu (16 čl. – J. Gažík majster ČSSR), A-družstvo žiakov (15) - najlepšie výsledky D. Bělková, V. + J. Fábry, J. Melich, Z. Mistríková, B družstvo žiakov (20 čl.) a 4 prípravky (15 čl.). LO Jasná si vylepšil cestovanie na tréningy a preteky starším vozidlom GAZ.

V roku 1974 zanikajú súťaže družstiev I. ligy. Tento zánik predurčili rôzne okolnosti, ale hlavne vznik vysokoškolských TJ, hodnotenie FIS bodov v EP a SP jednotlivcov a iné skutočnosti. A. Droppová, D. Matošová, M. Šlachta, P. Reitmayer a ďalší postupne odchádzajú na VŠ. V predstihu týchto zmien vypracovali P. Ftorek a M. Krajčí v roku 1972 „Koncepciu výchovy zjazdárov TJ“.

Rok 1975 je rokom smutnej integrácie majetku TJ do SS účelových zariadení ČSZTV. Zostal len vlek Záhradky, ktorý sa pre LO po dlhých rokovaniach podarilo zachovať aj s príslušným svahom. Zjazdovka č.1 na Záhradkách slúžila pre ZŠK ešte 40 rokov, do núteného odpredaja vleku prevádzkovateľovi strediska.

V roku 1975 SÚV ČSTZV schválilo pri LO – TJ Jasná vznik „Tréningového strediska mládeže“ (TSM). Trénerom sa stáva P. Ftorek, pomocným trénerom J. Krajčí, K. Špánik, organizačným pracovníkom prof. I. Benko. Trénerom TJ Jasná J. Kmeť. TSM-ka sústreďovala najlepších žiakov Liptova a Oravy. Zverenci pretekali za materské TJ.

  

1 - družstvo žiakov 1976 ; 2 - P. Petrová, L. Medzihratská, M. Rázus; 3 - Monika Hojstričová; 4 - Ivan Pacák

 

V decembri 1975 vzniká pri LO – TJ Jasná I „Stredisko vrcholového športu mládeže“ (SVŠ – M) s celoslovenskou pôsobnosťou. Prvý rok ho trénersky i organizačne zabezpečoval sám Milan Medla, rok pôsobil i L. Zacharides (1977). Organizační pracovníci boli J. Balco, Balúchová (1978 – 1980), T. Čončolová, lekár MUDr. Droba a od roku 1987 MUDr. Petrová. V roku 1987 sa stáva druhým trénerom P. Ftorek. V SVŠ – M začínali pretekári: I. Pacák, J. Vach, J. Ledvák, M. Hojstričová, M. Jurečková, o rok neskôr: B. Habšuda, R. Heřmánek, A. Mesiarik, I. Gažo, Z. Hovorková, E. Medzihradská, J. Kapsiarová a ďalší už väčšinou odchovanci TJ Jasná: P. Petrová, R. Milan (1978), A. Boráňová (1979). Všetci reprezentovali LO TJ Jasná. Cezpoľní boli ubytovaní v internáte SPŠP Palúdzka, neskôr na Lodenici, stravovali sa v hoteli Jánošík. Založením TSM, SVŠ-M, nastupuje mládež. Družstvo dospelých LO TJ postupne ustupuje.

 

 

V rokoch  19781979 sa výrazne sa presadili žiacke družstvá. Víťazili v okresnom, krajskom a slovenskom pohári žiakov, individuálne najlepší boli: Ľ. Milanová, A. Boráňová, V. Tichá, P. Petrová, J. Jurkovičová, L. Pardelová, R. Milan, M. Rázus, J. Klamár, J. Potfaj a K. Špánik. Do reprezentácie juniorov ČSSR boli postupne zaradení: R.Heřmánek, J.Ledvák, B.Habšuda, P.Petrová, I.Gažo, M.Jurečková, v A družstvo ČSSR: I.Pacák, M.Hojstričová, E.Medzihradská. R.Heřmánek víťazí na „Interkritériu“ a „Monte Bondone“ (1977). I. Pacák, M.Hojstričová, P. Petrová víťazia na pretekoch „Družba“, pretekajú v EP – I. Pacák 3. m. v OS, MEJ – 13. miesto, Svetový Pohár (SP) – Hojstričová 14. miesto. 15-krát stáli pretekári na stupňoch víťazov na M-ČSSR, 9 krát získali 2. miesto, 5 krát 3. miesto a 25 víťazstiev na M–SSR. 

Pretekári SVŠ–M a TSM trénujú celoročne a denne aj viacfázovo (ráno a poobede), v školách majú individuálne štúdium, TJ LO Jasná organizuje letné a zimné sústredenia cez CKM Kaprun (Rakúsko). Postupne sa vylepšujú i materiálne podmienky, výstroj, tréningové možnosti, spustenie dvojsedačky Tatrapoma – Záhradky (1974), vlastné vozidlo T – 805 (1978), telocvične, technické pomôcky. Družstvá mimo stredísk do zahraničia necestujú.

 

1- SVŠ-M v roku 1975; 2 - Mýto p. Ďumbierom; 3 - Sústredeníe na ľadovci Kaprun; 4 - Sústredenie v Bojniciach; 5 - Zmrzlá dolina v Tatrách

 

Štruktúra 2 krát SŠS, 1 krát TSM, SVŠ – M je jedinou v rámci SSR. Uplatňuje sa „Jednotný tréningový systém družstiev LO“ od predžiakov po dospelých. Výbor LO a hlavne TR(co je to TR?) je aktívny. Tréneri sú hodnotení a odmeňovaní. 

Od roku 1977 LO organizuje na záver sezóny oddielové preteky „O cenu chaty Záhradky“ postupne víťazia: I. Pacák, B. Habšuda, O. Pacák, I. Gažo, J. Potfaj, M. Rázus, P. Jurko, L. Milanová, M. Rázus, J. Mikuláš a o rok neskôr (október) „Suchý slalom“ na Háji Nicovom.

Školia sa rozhodcovia a tréneri. Ročne odpracujú členovia LO na brigádach a zariadeniach TJ s nemalým priamym a nepriamym ziskom veľa hodín.