user_mobilelogo

Po roku 2000 bola činnosť KAL Jasná ovplyvnená finančnými možnosťami.

Nerentabilnosť vleku na Podbrezinách a nedostatočná podpora zo strany mestského úradu viedla až k jeho odstaveniu.
Neskôr bol klub prevádzkovateľom strediska dotlačený aj k odpredaju vleku na Záhradkách, kde bola zjazdovka č.1 rozšírená a vlek odstránený. Tým boli podmienky na tréning obmedzené a bolo potrebné dochádzať za tréningom okrem Jasnej aj do iných lyžiarskych stredísk v okolí. Obmedzené boli podmienky pre tréning najmä najmladších kategórií, čím sa podstatne zúžila základňa pretekárov. Zakúpené bolo auto Citroen na prepravu pretekárov a tréningového materiálu.
Uvoľnený trénerský post po Jánovi Dubovskom prevzal Andrej Prevuzňák. O vedenie klubu sa starali predsedovia Emerich Mareček, Peter Elíz, neskôr Andrej Prevuzňák.

Na žiadosť predsedníčky LK Jasná Jany Kapsiarovej začal klub riešiť možnosť opätovného spojenia zjazdárskych klubov LK a KAL, ktoré niekoľko rokov fungovali samostatne.

Od roku 2010 sa postupne o prípravu mladých pretekárov v predžiackych kategóriách a prípravke staral Lyžarsky klub pod vedením Vladimíra Antola, Jany Kapsiarovej a Jany Kňavovej. Žiaci prechádzali do pretekového družstva, ktoré zastrešoval KAL Jasná s trénerom A. Prevuzňákom. Tréneri oboch klubov sa od roku 2011 pravidelne stretávali na zasadnutiach výboru a trénerskej rady.
V junioroch sa na národnej úrovni presadzovali Macko, Pavelka, Cigaňák. V žiackej kategórii Filip Gažo, Andrej Gažo, Šimon Parobek, Alex Laštík, Viktŕia Dočekalová, Tereza Maťková.

V roku 2016 prestúpili do KAL aj pretekári v predžiackej kategórii a tréneri sa stali jeho členmi, čí sa oba kluby fyzicky zlúčili.
Toto spojenie si vyžadovalo celkovú zmenu koncepcie prípravy. Činnosť klubu riadil 5-členný výbor.
Spracovaním prípravy najmladších detí a predžiakov bola poverená J. Kapsiarová. Boli vytvorené nové tréningové družstvá a postupne sa znovu základňa začína rozrastať, a vidieť to aj na výsledkoch predžiackych a žiackych pretekárov v národnej súťaži: Andrej a Michal Gažovci, Šimon a Matúš Parobekovci, Alex Laštík, Tereza Maťková, Tereza Antolová.
O prípravku sa starala Jana Kapsiarová s Janou Kňavovou, o predžiakov Vladimír Antol, žiacke kategórie Andrej Prevuzňák.

V roku 2017 prešiel do žiackej kategórie tréner Antol a k predžiakom prestúpil Andrej Prevuzňák, ktorého v tomto roku výbor zvolil aj za predsedu klubu. Prípravku mali na starosti Elena Antolová a Jana Kňavová.
V roku 2018 predsedníctvo prevzala Jana Kňavová. Zlepšili sa aj tréningové možnosti v Jasnej. Celkový počet zverencov vzrástol na 70, pričom teno počet kulminuje až do súčasnosti. Presadzovali sa najmä pretekári Adrián Kubík, Barbora Kubányová, Barbora Jelínková, Karolína Frackowiak a Katarína Gonšenicová.

Na post trénera pripravovaného juniorského družstva bol prizvaný Miroslav Petruf, kde sa začala rozvíjať spolupráca s prevádzkovateľom strediska Jasná na projekte Národného športového centra. Po zlyhaní dohôd TMR so Slovenskou lyžiarskou asociáciou sa stal Miroslav Petruf trénerom KAL. V Slovenskom pohári sa presadzovali žiačky a predžiaci: Barbora Kubányová, Karolína Frackowiak, Barbora Jelínková, Adrián Kubík, Tadeáš Prevuzňák. Prípravu predžiackej kategórie postupne preberá Vladimíra Goňová.

Cez pandemické obdobie klub trénoval vďaka snežným skútrom v lyž. stredisku Jasná. Jeden sa zapožičaval od bežcou, druhý bol pre tieto účely zakúpený. Vďaka týmto opatreniam nebol tréningový proces v klube prerušený. Zasnežovanie a úpravu svahu v tomto období si KAL u prevádzkovateľa objednával.

V roku 2021 sa stal predsedom KAL Anton Považský, o rok neskôr bol zvolený na funkciu riaditeľa Združenia športových klubov Jasná.
V roku 2022 klub obnovil a rozšíril autopark na 3 vozidlá a dal po po dlhoročnej odstávke v spolupráci s Igorom Vlhom znova do prevádzky Areál Podbreziny pod názvom Športové centrum Petry Vlhovej, čo podstatne zlepšilo tréningové možnosti predžiackej a žiackej kategórie.

 

There are no images in the gallery.