user_mobilelogo

 

V rokoch 1980 – 1987 dosiahlo zjazdové lyžovanie vrcholné výsledky nielen v ČSSR ale i v zahraničí.

Rozbehla sa dôsledná a úspešná práca v celej šírke činnosti LO, školenia, súčinnosť s rodičmi cez hodnotiace schôdze pred i po sezóne väčšinou so spoločenskou akciou (majáles). Úspešné sú poznávacie výlety, zimné karnevaly (1984 - 1989), družobné styky, lyžiarsky ples (1987, 1988) i brigádnická činnosť, zvlášť pri organizovaní pretekov a zabezpečovaní pretekovej činnosti (výstavba vlekov, údržba áut, zjazdoviek, zariadení TJ, ...)

 

1- Sústredenie Kaprun; 2 - Sústredenie Podhájska; 3 - preteky Družba - Špičák 

 

Počet kvalifikovaných a činných trénerov dosiahol 47, aktívnych rozhodcov 78. Na TR sa pripravilo cca 100 pretekových akcií ročne, koordinovali sa tréningy doma i v zahraničí. Výstavbou nového vleku TJ F-12 na Záhradkách (1981), úzkou spoluprácou s vlekármi (stretnutia) podnikov Javorina a Interhotely (p. Slabý, Novák) bol kvalitne zabezpečený i tréningový proces na snehu v Demänovskej doline. Využívali sa autá – Avie a služby šoféra TJ J. Uhríka.

V letnej príprave sa využíval terén, ihriská a telocvične takmer všetkých škôl v meste. Vrcholoví športovci mali individuálne štúdium. V roku 1986 mal LO 156 dospelých členov a 221 pretekárov (42 bežcov). Znížením rozpočtu stredísk (1984) sa aj v LO znižujú počty pretekárov. Vytvára sa družstvo „Záujmového lyžovania“.

V kategórii žiakov a dorastu sa začínajú presadzovať kmeňoví odchovanci LO (Ľudmila Milanová, Milan Rázus, Andrea Boráňová, Nora Čániová, Zuzana Kormaňáková, Elena a Miriam Bőhmerové, Vladimír Antol, Miroslav Petruf, Marek Rajniak, neskôr Dáša Elízová, Gabriela Rajniaková, Zuzana Rázusová). Do roku 1987 bolo v reprezentácii ČSSR dospelých zaradených 6 pretekárov (Pacák, Hojstričová, Medzihradská, Petrová, Jurko, Milanová) - 5 juniorov (Gažo, Jurečková, Boráňová, Kormaňáková, Kováč). Zjazdári získali 34 titulov M – ČSSR (Jurko 5 krát 86), 54 titulov M – SR, 50 kraja, 61 okresu. V Čsl. Pohári zvíťazili Pacák (1981), Petrová (1982). Jednotlivci 4 krát v Juniorkritériu, 17 krát v pretekoch Družba, 9 krát žiackom Interkritériu, samozrejme rad medailí na ďalších miestach. Na majstrovstvách sveta zisk 13. a 21. miesta (Pacák, Medzihradská), MSJ – 6., 9., 10., 11., 13., 14., miesta (Medzihradská, Milanová, Jurko, Petrová), v SP 2., 9., 11., 13., 14., 15., miesta (Pacák, Medzihradská, Milanová, Jurko). Vynikajúce úspechy športovcov si LO vyhodnotil, ocenil v júni 1986 na dobre pripravených oslavách 10. výročia založenia stredísk na Autocampingu v Pavčinej Lehote.

Napriek týmto výsledkom výbor LO hľadal od r. 1985 nové stimuly pre zlepšenie činnosti cez SÚV ČSZTV, novelizovaný JTS na skvalitnenie metodickej práce. Predseda LO predložil na výbor TJ „Projekt výstavby vlekov a bežeckých tratí“, kde sa rátalo s vlekmi LO – Nicovô, autocamping P. Lehota, nového vleku Záhradky so zasnežovaním a osvetlením, na „Jednotke“, vlek k zjazdovke č. 7 – Koliesko, Konský grúň event. pod Dereše a s obnovou bežeckých tratí v Otupnom.

Rok 1987 (TJ Jasná usporiadala SZU) bol posledným rokom dovtedy špičkových výsledkov zjazdárov. Do tréningového procesu negatívne zasiahla likvidácia vleku F-12 Záhradky (rozširovanie trate č. 1 r. 1987). Na vysoké školy odišli Medzihradská, Petrová. Zostávajúci pretekári zaradení do SVŠM (P. Jurko, L. Milanová, Z. Kormaňáková, P. Kurková, G. Rajniaková, B. Surový), ale aj žiaci v B-družstve, ktorých po pracovnej dobe trénoval Jozef Mikuláš. Žiaci získali 7 titulov M SSR (Surový 4, Elízová 2, Rajniaková 1), dorast 6 (Surový, Kormaňáková, Bőhmerová), dospelí 1 (Ing. Jurečková). Na M ČSSR žiaci 1 titul (Surový), dorast 1 (Kormaňáková), dospelí 3 (Jurko 2, Kormaňáková). Surový 3 krát zvíťazil na Interkritériu, 1 krát Monte Bondone; Kormaňáková 2 krát na pretekoch Družba a zisk 15. miesta na MSJ. Jurko získal 3 prven- stvá na SZU Jasná 1987, Ľ. Milanová 2 a obaja rad dobrých výsledkov v EP.

Po sezóne 1987 odchádza zo zdravotných dôvodov z postu druhého trénera SVŠM Peter Ftorek, nahrádza ho Tibor Lehotský. TSM preberá Jaroslav Melich.

Ku koncu rokov osemdesiatych výkonnosť pretekárov klesla a česť LO (TJ) zachraňovali v doraste D. Elízová, Z. Rázusová, v súťažiach dospelých P. Kurková a hlavne nadšení neprofesionáli J. Mikuláš, J. Vach, R. Milan, V. Antol, M. Jurečková, I. Iľanovský, E. a M. Bőhmerová, zo žiakov J. Hlavatá, M. Stavačová, A. Jankyová, M. Krajčí, A. Slafkovský, A. Prevuzňák, Z. Smerčiaková, ....

Ku koncu rokov osemdesiatych v LO trénovali 4 prípravky (18 detí), C a B družstvá žiakov (16 čl.), dr. dorastu a dospelých LO (8) a záujmového lyžovania (10) zjazdárov.