user_mobilelogo

   Prvé roky boli odrazom predchádzajúcich radikálnych zmien v spoločnosti (1989), začínajúceho chaosu vo financovaní športu, ktorý vyvrcholil zrušením stredísk ku koncu roku 1991. Dotácie na činnosť stredísk skončili. Ťarcha financovania prešla na kluby a ZŠK. Častou výmenou na postoch predsedov klubu, členov výboru, pasivitou profesionálnych trénerov, trpela organizácia, upadala metodicko-výchovná práca najmä u výkonnostného lyžovania.

   Situáciu riešil r. 1992 výbor ZŠK konkurzom na funkcie 2 profesionálnych trénerov. Zjazdárov trénovali potom Z. Lukáč a M. Medla.

   Do roku 1994 česť zjazdárov vo výsledkoch Ml. žiakov obhajovali hlavne: A. Prevuzňák, Španko, M. Ligda, K. Kubačková; st. žiakov: Z. Smerčiaková, M. Gemza, M. Krajčí, M. Stavačová; v doraste: D. Elízová, A. Jankyová, Z. Rázusová, G. Rajniaková; dospelých: P. Kurková, M. Dubovský, M. Jurečková, J. Vach, J. Jurkovičová, J. Mikuláš.

   Po sezóne 1992/93 na vysoké školy odchádzajú opory LK – P. Kurková, Z., Rázusová. V roku 1994 družstvo juniorov – dospelých viedol profesionálny tréner Ján Dubovský, st. žiakov M. Medla a ml. žiakov Dr. T. Lehotský. Dobrovoľní tréneri zabezpečovali 5 predžiackych družstiev. U ml. žiakov sa presadili: Garaj, Bačík, Ridzoňová, Hudačová, u st. žiakov: Fronk, Španko, Ligda, v doraste: Smerčiaková, Prevuzňák, Ligda.

   Nespokojnosť zjazdárov s vedením ZŠK vyvrcholila v roku 1995, keď zástupcovia LK neboli pripustení na zhromaždenie delegátov združenia (14.10.1995). Následne lyžiarsky klub zo ZŠK vystúpil. Súdne spory medzi LK a ZŠK negatívne poznačili dianie v tomto športe na Liptove. Prejavilo sa to niekoľkoročnými problémami pri organizovaní Veľkej ceny Demänovských jaskýň (VCDJ). Lyžiarsky klub Jasná bol nútený už fungovať samostatne.

   V roku 1996 vznikol nový zjazdársky klub, Klub alpského lyžovania Jasná (KAL), a bol prijatý do ZŠK. KAL bol zameraný hlavne na výkonnostné lyžovanie v kategórii žiakov, juniorov a dospelých. Začína s novou „koncepciou činnosti“ a 5 pretekármi – juniormi (Andrej Prevuzňák, Zuzana Smerčiaková, Marián Ligda, Katarína Krasuľová, Zuzana Králová) s trénerom Jánom Dubovským. Prví traja boli v reprezentácii SR. Prevuzňák na MSJ v Schladmingu (Rakúsko) vybojoval 12., v slalome a trojkombinácii obsadil 5. miesto a na MS dospelých v Taliansku 28. miesto v OS. Na M – SR bol zisk 3 medailí – Smerčiaková 2, Králová. Smerčiaková, Prevuzňák 8 krát zvíťazili na pretekoch FIS. Smerčiaková bola nominovaná na SZU v Južnej Kórei. Zásluhou M. Krajčího a J. Dubovského bolo r. 1997 zriadené pri LZL „Centrum talentovanej mládeže“, do ktorého boli zaradení 6 pretekári KAL.

   Do sezóny 1997/98 vstupuje KAL so silným žiackym družstvom (prestup z LK – Miroslava Dubovská, Naďa Berníková, Dagmar Devečková, Katarína Danková, Ivana Petranová, Jakub Toman) s profesionálnym trénerom I. Iľanovským. Družstvo juniorov – dospelých doplnili Jaroslav Španko a Michaela Farkašovská.

   Klub alpského lyžovania sa stal v roku 1998 najlepším klubom na Slovensku. Žiaci získali 6 medailí na M-SR, Devečková vybojovala na neoficiálnych MS žiakov v Monte Bondone (Tal.) 2. miesto, vo Francúzsku 4. miesto. Stala sa víťazkou Slovenského pohára žiakov. Prevuzňák vybojoval 5. miesto v zjazde na MSJ vo Francúzsku, stal sa majstrom SR v OS a víťazom 59. ročníka VCDJ. Smerčiaková zvíťazila v slalome na VCS vo V. Tatrách a Krasuľová získala zlato v slalome na M – SR na Plej- soch. Dubovský sa stáva druhým a v roku 2001 prvým trénerom reprezentácie SR žien. Na Svetovej zimnej univerziáde (SZU) v zjazdových disciplínach v Jasnej v roku 1999 získala Smerčiaková v slalome 5. miesto. M. Farkašovská a Z. Berníková boli nominované na EIOD – olympijské hry mládeže. Na M – SR juniorov obsadila Berníková 2. , Krasuľová 3. a Farkašová 4. miesto. Prevuzňák, Smerčiaková a tréner Dubovský boli nominovaní na MS do USA (Vail), kde Prevuzňák obsadil v kombinácii 19. a Smerčiaková v slalome 31. miesto a v OS 34. miesto. V sezóne 1998 - 1999 sa nevyhli zraneniam Devečková, Dubovská.

  

There are no images in the gallery.